Infrastruktura kolejowa


Firma ROLMAG oferuje usługi obejmujące wykonawstwo robót  torowych w zakresie podtorza, budowy i modernizacji układu torowego oraz robót  towarzyszących.

 

 

 

 

 

Podstawowy zakres naszych usług świadczonych na kolei, obejmuje:
1. Roboty ziemne na kolei:
·          budowa i skarpowanie nasypów kolejowych,
·          wycinka drzew i krzewów,
·          oczyszczanie i odbudowa rowów odwadniających,
·          rozładunek wagonów (tłuczeń, podkłady), transport na wskazane miejsce,
·          utwardzanie gruntu, roboty melioracyjne, wykopy.
2. Prace torowe:
·          rozbrajanie podkładów drewnianych i betonowych z możliwością przekazania odpadu (posiadamy stosowne decyzje na transport i przejęcie odpadu),
·          rozbiórka torowisk,
·          układanie podkładów kolejowych,
·          rozbiórka starych i budowa nowych rozjazdów, odwodnienia rozjazdów,
·          układanie i przytwierdzanie szyn,
·          wykonanie nawierzchni, roboty towarzyszące ( obsługa PUN-a).

Do realizacji naszych zadań posiadamy specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowanych pracowników.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.