Infrastruktura drogowa


Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w robotach drogowych. Dysponujemy własnym, profesjonalnym sprzętem, własnym zapleczem technicznym oraz wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, dzięki czemu możemy spełnić najwyższe wymagania klientów, do których należą zarówno inwestorzy prywatni jak i samorządowi.
W naszej ofercie znajduje się budowa oraz modernizacja dróg kołowych, dróg rolniczych i leśnych oraz przebudowa istniejących układów drogowych, w tym:
·         karczowanie, przygotowanie gruntu z zagęszczeniem;
·          roboty ziemne związane z korytowaniem i odwodnieniem
·          wykonanie warstw konstrukcyjnych;
·          roboty z zastosowaniem wzmocnień siatkami poliproetylenowymi, stalowymi oraz geowłókninami;
·          wykonanie nasypów drogowych;
·          stabilizacja gruntu;
·          wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralnych
·          wykonanie utwardzenia nawierzchni placów i chodników kostką brukową betonową, płytkami chodnikowymi, żelbetowymi płytami drogowymi.

 

 

 

 

 

 


W celu zapewnienia Inwestorom kompleksowej realizacji zadań w zakresie budowy dróg, realizujemy również prace z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury podziemnej: kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej, sieci wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych.
Powyższe zadania wykonujemy zgodnie z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych lub na warunkach umownych (Inwestorzy prywatni).
Powierzone nam zadania realizujemy z należytą starannością, rzetelnością, z zachowaniem terminów i zgodnie ze sztuką budowlaną. Bazujemy na sprawdzonych rozwiązaniach, zapewniając merytoryczną i praktyczną opiekę nad powierzanymi nam zadaniami.
Firma ROLMAG wykona dla Państwa wszelkiego rodzaju prace drogowe. Zbudujemy nową drogę lub wyremontujemy i zmodernizujemy już istniejącą.
Chętnie podejmiemy również współpracę podwykonawczą przy budowie dróg i autostrad.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!