Rolmag

ROLMAG Sp. z o.o.

83-136 Opalenie
tel. +48 58/535 19 20

NEWSLETTER

Aby otrzymać najnowsze informacje
z naszej strony wyślij email

  

  Wyroby ceramiki budowlanej

  CEGŁA PEŁNA

Wymiary: 250x120x65
Zastosowanie: ściany konstrukcyjne zewnętrzne (zabezpieczone tynkiem), wewnętrzne, ściany podziemne, sklepienia itp.
Klasa: 15; 10
Masa: ok 3,3 do 4 kg
Współczynnik przewodności cieplnej: =0,76 W/mK
Zużycie materiału na 1 m2 muru:
  -przy grubosci:(28,8cm 18,8cm) - (22szt 15szt)
Produkcja: ZCB „OPALENIE”

  CEGŁA DZIURAWKA 2 OTWORY

Wymiary: 250x120x65
Zastosowanie: ścianki działowe oraz stropy systemy Kleina
Klasa: 5; 3,5
Masa: ok. 2,6 kg
Współczynnik przewodności cieplnej: =0,64 W/mk
Zużycie materiału na 1 m2 muru:
  -przy grubosci:(12 cm) - (51 szt)
Produkcja: ZCB "OPALENIE"

  PUSTAK "MAX"

Wymiary: 288x188x220
Zastosowanie: do wykonania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian osłonowych i wypełniających w konstrukcjach szkieletowych.
Klasa: 15; 10; 7,5; 5;
Masa: ok.11,1 kg
Współczynnik przewodności cieplnej: 0,44 W/mK
Zużycie materiału na 1 m2 muru:
  -przy grubosci:(28,8cm 18,8cm) - (22szt 15szt)

  PUSTAK U-220

Wymiary: 250x188x220
Zastosowanie: podobnie jak w przypadku pustaków typu "ZMS 30x20x23" oraz do wykonania prac remontowych konstrukcji murowych, wykonanych z materiałów o wymiarach tradycyjnych cegieł.
Klasa: 15; 10; 7,5; 5
Masa: ok. 9,5kg
Współczynnik przewodności cieplnej: 0,52W/mK
Zużycie materiału na 1 m2 muru:
  -przy grubosci:(25,0cm 18,8cm) - (22szt 17szt)

  PUSTAK SCIENNY POROCERM 115 PW

Wymiary: 115x400x238
Zastosowanie: pustaki Porocerm 115 PW przeznaczone są do murowania ścian osłonowych zewnętrznych, wypełniających i działowych. Pustaki muruje się na pióro-wpust, bez spoiny pionowej, co znacznie przyspiesza montaż.
Klasa: 15; 10
Masa: ok. 9,5kg
Zużycie materiału na 1 m2 muru:
  -przy grubosci:(40,0cm 11,5cm) - (32szt 10szt)

  PUSTAK ŚCIENNY POROCERM 250 PW

Wymiary: 250x400x238
Zastosowanie: pustaki POROCERM 250 PW przeznaczone są do murowania na pióro-wpust bez spoiny pionowej, ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych ścian osłonowych i wypełniających w konstrukcjach szkieletowych.
Klasa: 15; 10
Współczynnik przewodności cieplnej: 0,44 W/mK
Zużycie materiału na 1 m2 muru:
  -przy grubosci:(40cm 25cm) - (16szt 10szt)

  PUSTAKI DO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Wymiary: 188x188x240
Zastosowanie: do budowy przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Stosowanie ich pozwala na znaczne przyspieszenie i obniżenie kosztów budowy.
Klasa: 5
Masa: ok. 7,5 kg
Zużycie materiału na 1 m2 muru:
  -przy grubosci:(1 mb) - (4szt)
Produkcja: ZCB "OPALENIE"

  Piasek 0,2

Wymiary: załadunek w cenie za 1 t

  Wapno

  Mączka ceglana czerwona (cena za tonę)

  Mączka ceglana szara (cena za tonę)